СТРУКТУРА
тарифів на транспортування теплової енергії
№ з/п Показники Одиниці виміру планований період
1 2 3 7
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 11 055 311,09
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 750 768,90
1.1.1 електроенергія тис. грн 255 637,33
1.1.2 транспортування теплової енергіїтепловими мережами інших підприємств
0,00
1.1.3 вода для технологічних потреб та водовідведення тис. грн 100 170,21
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис. грн 394 961,36
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 7 019 131,68
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 3 173 744,98
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 1 544 208,97
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 250 940,52
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 1 378 595,49
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 111 665,53
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 64 592,30
1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 14 210,31
1.4.3 інші витрати тис. грн 32 862,92
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 592 904,74
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 391 091,23
2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 86 040,07
2.3 інші витрати тис. грн 115 773,44
3 Інші операційні витрати* тис. грн 0,00
4 Фінансові витрати тис. грн 0,00
* Витрати на покриття втрат теплової енергії тис. грн 10 875 678,11
5 Повна собівартість* тис. грн 22 523 893,94
6 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00
7 Розрахунковий прибуток*, усього, зокрема: тис. грн 0,00
7.1 податок на прибуток тис. грн 0,00
7.2 дивіденди тис. грн 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00
7.5 інше використання прибутку тис. грн 0,00
8 Вартість транспортування теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 22 523 893,94
9 Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ грн/Гкал 157,10
10 Податок на додану вартість грн/Гкал 31,42
11 Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії з ПДВ грн/Гкал 188,52
12 Обсяг надходження теплової енергії до мережі ліцензіата, зокрема: Гкал 155703,862
12.1 власної теплової енергії Гкал 155703,862
12.2 теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата Гкал 0,00
13 Втрати теплової енергії в мережах ліцензіата, усього, зокрема: Гкал 10944,409
13.1 власної теплової енергії Гкал 10944,409
13.2 теплової енергії інших власників для транспортування мережами ліцензіата Гкал 0,00
14 Корисний відпуск теплової енергії з мереж ліцензіата, усього, зокрема: Гкал 144759,453
14.1 господарські потреби ліцензованої діяльності Гкал 1384,047
14.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0,00
14.3 корисний відпуск теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби: Гкал 143375,406
14.3.1 населення Гкал 75847,456
14.3.2 бюджетних установ та організацій Гкал 3415,227
14.3.3 інших споживачів Гкал 64112,723
15 Обсяг транспортування теплової енергії ліцензіата мережами іншого(их) транспортувальника(ів) Гкал 0,00
16 Тариф(и) іншого(их) транспортувальника(ів) на транспортування теплової енергії грн/Гкал 0,00
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.

____________________________  __________ 

(керівник) (підпис)