СТРУКТУРА
тарифів на виробництво теплової енергії
№ з/п Показники Одиниці виміру Планований період
1 2 3 7
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 145 545 212,59
1.1 прямі матеріальні витрати, зокрема: тис. грн 111 629 737,23
1.1.1 паливо тис. грн 103 330 019,02
1.1.2 електроенергія тис. грн 5 603 201,41
1.1.3 покупна теплова енергія* тис. грн 0,00
1.1.4 вода для технологічних потреб та водовідведення тис. грн 1 860 243,14
1.1.5 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси тис. грн 836 273,67
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 21 873 330,84
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 10 572 047,14
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 4 812 132,78
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 873 013,56
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 4 886 900,80
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 1 470 097,38
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 850 369,58
1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 187 081,31
1.4.3 інші витрати тис. грн 432 646,50
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 7 805 700,36
2.1 витрати на оплату праці тис. грн 5 148 788,26
2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 1 132 733,42
2.3 інші витрати тис. грн 1 524 178,68
3 Інші операційні витрати** тис. грн 0,00
4 Фінансові витрати тис. грн 0,00
5 Повна собівартість**, зокрема: тис. грн 153 350 912,95
5.1 паливна складова тис. грн 103 330 019,02
5.2 решта витрат, крім паливної складової тис. грн 50 020 893,94
6 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00
7 Розрахунковий прибуток, усього**, зокрема: тис. грн 0,00
7.1 податок на прибуток тис. грн 0,00
7.2 дивіденди тис. грн 0,00
7.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00
7.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00
7.5 інше використання прибутку тис. грн 0,00
8 Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 153 350 912,95
9 Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ, зокрема: грн/Гкал 993,72
10 Податок на додану вартість грн/Гкал 198,74
11 Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ грн/Гкал 1192,46
12 Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам Гкал 143 375,406
13 Обсяг покупної теплової енергії Гкал 0
14 Ціна покупної теплової енергії грн/Гкал 0
15 Обсяг відпуску теплової енергії з колекторів котелень без урахування обсягу теплової енергії на господарські потреби ліцензованої діяльності Гкал 154 319,815
16 Собівартість виробництва теплової енергії власними котельнями грн/Гкал 993,72
*Також заповнюється суб'єктами господарювання за відсутності власного виробництва теплової енергії та відповідно до купівлі всього обсягу теплової енергії для подальшого її постачання власним споживачам
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
_________________________________