СТРУКТУРА
тарифів на постачання теплової енергії
№ з/п Показники Одиниці виміру планований період
1 2 3 7
1 Виробнича собівартість, зокрема: тис. грн 3 919 749,40
1.1 прямі матеріальні витрати тис. грн 18 196,79
1.2 прямі витрати на оплату праці тис. грн 2 732 559,12
1.3 інші прямі витрати, зокрема: тис. грн 1 129 401,58
1.3.1 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 601 163,01
1.3.2 амортизаційні відрахування тис. грн 0,00
1.3.3 інші прямі витрати тис. грн 528 238,57
1.4 загальновиробничі витрати, зокрема: тис. грн 39 591,91
1.4.1 витрати на оплату праці тис. грн 22 901,72
1.4.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 5 038,38
1.4.3 інші витрати тис. грн 11 651,81
2 Адміністративні витрати, зокрема: тис. грн 210 219,14
2.1. витрати на оплату праці тис. грн 138 664,54
2.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 30 506,20
2.3 інші витрати тис. грн 41 048,40
3 Витрати на збут, зокрема: тис. грн 0,00
3.1 витрати на оплату праці тис. грн 0,00
3.2 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування тис. грн 0,00
3.3 інші витрати* тис. грн 0,00
4 Інші операційні витрати* тис. грн 0,00
5 Фінансові витрати тис. грн 0,00
6 Повна собівартість* тис. грн 4 129 968,54
7 Витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00
8 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: тис. грн 0,00
8.1 податок на прибуток тис. грн 0,00
8.2 дивіденди тис. грн 0,00
8.3 резервний фонд (капітал) тис. грн 0,00
8.4 на розвиток виробництва (виробничі інвестиції) тис. грн 0,00
8.5 інше використання прибутку тис. грн 0,00
9 Вартість постачання теплової енергії за відповідними тарифами тис. грн 4 129 968,54
10 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ грн/Гкал 28,81
11 Податок на додану вартість грн/Гкал 5,76
12 Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ грн/Гкал 34,57
13 Обсяг реалізованої теплової енергії власним споживачам, зокрема на потреби: Гкал 143375,406
13.1 населення Гкал 75847,456
13.3 бюджетних установ та організацій Гкал 3415,227
13.3 інших споживачів Гкал 64112,723
* Без урахування списання безнадійної дебіторської заборгованості та нарахування резерву сумнівних боргів.
____________________________  __________