СТРУКТУРА
тарифів на теплову енергію
№ з/п Найменування показника Одиниці виміру На потреби споживачівнаселення бюджетних установ інших споживачів
1 2 3 5 7 8
1 Тариф на виробництво теплової енергії з ПДВ, у т. ч.: грн/Гкал 1192,46 1192,46 1192,46
1.1 Податок на додану вартість грн/Гкал 198,74 198,74 198,74
1.2 Тариф на виробництво теплової енергії без ПДВ, зокрема: грн/Гкал 993,72 993,72 993,72
1.2.1 повна планована собівартість виробництва теплової енергії грн/Гкал 993,72 993,72 993,72
1.2.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00
1.2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0,00 0,00
2 Тариф на транспортування теплової енергії з ПДВ, у т. ч.: грн/Гкал 188,52 188,52 188,52
2.1 Податок на додану вартість грн/Гкал 31,42 31,42 31,42
2.2 Тариф на транспортування теплової енергії без ПДВ, зокрема: грн/Гкал 157,10 157,10 157,10
2.2.1 повна планована собівартість транспортування теплової енергії грн/Гкал 157,10 157,10 157,10
2.2.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00
2.2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0,00 0,00
3 Тариф на постачання теплової енергії з ПДВ, у т. ч.: грн/Гкал 34,57 34,57 34,57
3.1 Податок на додану вартість грн/Гкал 5,76 5,76 5,76
3.2 Тариф на постачання теплової енергії без ПДВ, зокрема: грн/Гкал 28,81 28,81 28,81
3.2.1 повна планована собівартість постачання теплової енергії грн/Гкал 28,81 28,81 28,81
3.2.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00
3.2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0,00 0,00
4 Тариф на теплову енергію з ПДВ, у т. ч.: грн/Гкал 1415,55 1415,55 1415,55
4.1 Податок на додану вартість грн/Гкал 235,92 235,92 235,92
4.2 Тариф на теплову енергію без ПДВ, зокрема: грн/Гкал 1179,63 1179,63 1179,63
4.2.1 повна планована собівартість теплової енергії грн/Гкал 1179,63 1179,63 1179,63
4.2.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00
4.2.3 планований прибуток грн/Гкал 0,00 0,00 0,00
5 Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, усього, зокрема: тис. грн 89471934,52 4028704,23 75629291,43
5.1 повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 89471934,52 4028704,23 75629291,43
5.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00
5.3 планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00
6 Річні плановані доходи від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії без транспортування мережами ліцензіата теплової енергії інших власників, усього, зокрема: тис. грн 0,00 0,00 0,00
6.1 повна планована собівартість виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00
6.2 витрати на відшкодування втрат тис. грн 0,00 0,00 0,00
6.3 планований прибуток від виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тис. грн 0,00 0,00 0,00
7 Планований корисний відпуск з мереж ліцензіата теплової енергії власним споживачам та теплової енергії інших власників, зокрема: Гкал 75847,456 3415,227 64112,723
7.1 корисний відпуск теплової енергії власним споживачам Гкал 75847,456 3415,227 64112,723
7.2 корисний відпуск теплової енергії інших власників Гкал 0,00 0,00 0,00
8 Рівні рентабельності тарифів:8.1 на виробництво теплової енергії % 0,00 0,00 0,00
8.2 на транспортування теплової енергії % 0,00 0,00 0,00
8.3 на постачання теплової енергії % 0,00 0,00 0,00
8.4 на теплову енергію % 0,00 0,00 0,00