Структура собівартості та тарифів на послуги з постачання теплової енергії

ТОВ “ТЕЦРП”

№ з/п Назва показника Усього на послугу з постачання теплової енергії: у тому числі:
з будинковими приладами обліку т/е на 1 Гкал без будинкових приладів обліку т/е теж на 1 кв. м.
грн. грн. грн/Гкал грн. грн/кв.м. на рік
1 2 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.
1. Собівартості власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію 57 820 583,65 43 594 348,48 1 179,63 14 226 235,17 177,00
2. Витрати на придбання води для послуги з постачання гарячої води x x x x x
3. Витрати та втрати на транспортування ГВП
x x x x
4. Собівартість послуг 57 820 583,65 43 594 348,48 1 179,63 14 226 235,17 177,00
5. Розрахунковий прибуток, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб населення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 плановий прибуток на послугу, усього, у т.ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1 чистий прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 податок на прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Послуги банку
7. Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 57 820 583,65 43 594 348,48 1 179,63 14 226 235,17 177,00
8. Вартість послуг 57 820 583,65 43 594 348,48 x 14 226 235,17 x
9. Плановані тарифи на послуги x x 1 179,63 x 177,00
9.1 вартість теплової енергії 57 820 583,65 43 594 348,48 1 179,63 14 226 235,17 177,00
9.2 решта складових тарифу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10. Вартість послуг з ПДВ на рік за 1кв.м.

1 415,56
212,40
10. Вартість послуг з ПДВ на місяць за 1 кв.м. х х х х 35,94