СТРУКТУРА
одноставкових тарифів на послуги з постачання гарячої води
Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоенерго центр Роганського промвузла»
(назва суб’єкта господарювання – виконавця послуг)

№ з/п Найменування показників Послуга з постачання гарячої води
тис. грн грн/м3
1 2 3 4
1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів, зокрема: 32 219,43 63,28
1.1 паливна складова 19 685,50 38,66
2 Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води 5 198,55 10,21
3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів (витрат, які пов’язані із забезпеченням надання послуги з централізованого постачання гарячої води та які не включені до тарифів на постачання теплової енергії) 0,00 0,00
4 Решта витрат 103,99 0,20
5 Повна планована собівартість послуг 37 521,98 73,69
5.1 паливна складова 19 685,50 38,66
5.2 решта витрат, крім паливної складової 17 836,47 35,03
6 Розрахунковий прибуток, усього, зокрема: 0,00 0,00
6.1 прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00 0,00
6.2 податок на прибуток 0,00 0,00
7 Вартість послуги 37 521,98 x
8 Тариф на послугу з постачання гарячої води без ПДВ x 73,69
9 Податок на додану вартість х 14,74
10 Тариф на послугу з постачання гарячої води з ПДВ x 88,43
11 Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості, Гкал 27 313,167 x
12 Обсяг споживання гарячої води відповідною категорією споживачів, тис. м 3 509,163 x
13 Кількість абонентів, яким надаються послуги 17 935 x
14 Обсяг холодної води для підігріву, тис. м3 509,163 x
15 Вартість 1 м3 холодної води без ПДВ, грн 10,21 x
16 Питомі норми, враховані у планованих тарифах на послугу з постачання гарячої води, Гкал/м3 x 0,054