Реквізити

наші реквізити:
ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГОЦЕНТР РОГАНСЬКОГО ПРОМВУЗЛА»
П/р UA823518230000026006300068248
у банку АТ «Ощадбанк»
МФО 351823, код за ЄДРПОУ 42509827, ІПН 425098220368