Договори

                     Шановний споживач!

29.07.2021

До відома  споживачів

          Укласти договір на  послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання  гарячої води шляхом приєднання до Публічного договору. Умови Публічного договору починають діяти з 01 серпня 2021 року.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до Публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем
про надання послуги з постачання гарячої води

           Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (ТОВ «ТЕЦРП»), яке розташоване за адресою: 61172, м. Харків, Харківська область, вул. Роганська, 155, надає послуги з постачання гарячої води (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна (далі – Споживачам) отримувати послуги з постачання гарячої води шляхом приєднання до Публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання гарячої води.
Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою та/або сплата за надану послугу).
Розміщення даного Публічного договору приєднання на офіційному веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (ТОВ «ТЕЦРП») за електронною адресою: https://tecrp.com.ua/, у розділі: «Для користувачів – Договори» є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

Заступник директора зі збуту Гапоненко Н.О.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
до Публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем
про надання послуги з постачання теплової енергії

          Товариство з обмеженою відповідальністю «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (ТОВ «ТЕЦРП»), яке розташоване за адресою: 61172, м. Харків, Харківська область, вул. Роганська, 155, надає послуги з постачання теплової енергії (далі – Виконавець), пропонує фізичним особам, які є власниками (співвласниками, користувачами) нерухомого майна, або за згодою власника іншим особам, які користуються об’єктом нерухомого майна (далі – Споживачам) отримувати послуги з постачання теплової енергії шляхом приєднання до Публічного договору приєднання з індивідуальним споживачем про надання послуги з постачання теплової енергії.
Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України шляхом приєднання Споживача до умов цього договору згідно з заявою-приєднанням або шляхом вчинення Споживачем дій, які засвідчують його бажання укласти договір (фактичне користування послугою та/або сплата за надану послугу).
Розміщення даного Публічного договору приєднання на офіційному веб-сайті Товариства з обмеженою відповідальністю «Теплоенергоцентр Роганського промвузла» (ТОВ «ТЕЦРП») за електронною адресою: https://tecrp.com.ua/, у розділі: «Для користувачів – Договори» є публічною офертою (пропозицією) на адресу Споживачів.

Заступник директора зі збуту Гапоненко Н.О.

 

ГВ Договір ПУБЛИЧ ТЕЦРП        Завантажити

ТЕ Договір ПУБЛИЧ ТЕЦРП          Завантажити

Заява-приєднання до договору         Завантажити

 

З 24.12.2019 року підприємство „Теплоенергоцентр Роганського промвузла” є виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню, яке проживає у адміністративних межах житлового мікрорайону 759-а міста Харкова.

Підприємство гарантує здійснення послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, у кількісних та якісних показниках, у строки та на умовах передбачених договорами, які укладаються з кожним споживачем індивідуально.

Укладення договору між споживачем та виконавцем послуг е єдиною умовою не тільки отримання послуг відповідної якості, а й оплати тільки отриманого об’єму цих послуг.

Оплата послуг підприємства здійснюється за тарифами встановленими рішенням Харківської міської ради №-988 від 24.12.2019 року.

У відповідності до положень статті 12 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” щодо отримання житлово-комунальних послуг виключно на договірних засадах підприємство пропонує вам ознайомитися із формою та змістом договорів, які підготовлено на підставі типових договорів передбачених Постановами Кабінету Міністрів України № 830 від 21.08.2019 року „Про затвердження Правил надання послуг з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії” та № 1182 від 11.12.2019 року „Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води”.

Тексти згаданих договорів ви можете скачати, перейшовши за наступними посиланнями:

 

Дані Договори виконуються у двох примірниках і після заповнення та підписання направляються до служби „Теплозбут” підприємства за адресою:

 

61172, м. Харків, вул. Грицевця 29.

 

Заповненню підлягають:

1) на сторінці 1: прізвище, ім’я та по-батькові споживача (особи, на яку буде відкрито особовий рахунок), а на сторінці 2 у пункті „Інформація про Споживача”: вулиця, номер дому та квартири проживання споживача, а у договорі з постачання гарячої води також кількість осіб, які фактично користуються послугою;

2) на останній сторінці у Розділі „Реквізити і підписи Сторін”: із правої сторони розбірливо зазначаєте:

— своє прізвище, ім’я та по-батькові (повністю без скорочень),

— номер ідентифікаційного коду або номер картки фізичної особи – платника податків,

— дані особистого паспорта: серія, номер, ким та коли виданий,

— адресу місця фактичного проживання,

— контактний телефон,

— адресу електронну адресу (за бажанням),

— особистий підпис із прописом прізвища та ініціалів.

 

Після заповнення надрукованих вами примірників договорів ви повинні передати їх до служби „Теплозбут” підприємства для їх подальшої обробки і реєстрації, після чого вам будуть повернуті ваші примірники договорів, у спосіб, який може бути між нами оговорений додатково.

 

Для усунення розбіжностей або непорозумінь у написанні прізвищ, імен, вулиць, номерів будинків, квартир, ідентифікаційних кодів, серій та номерів паспортів заповнювати графи договору потрібно розбірливо. До договорів, також, треба додати ксерокопії посвідчення особи (паспорта), ідентифікаційного коду та технічного паспорта на квартиру.

 

Перевірити наявність ксерокопій додатків у службі „Теплозбут”

та отримати інші довідки Ви можете за телефонами:

 

756-32-33                   756-32-34

(050) 370-18-17         (050) 014-51-59

 

У випадку виникнення у вас труднощів у заповненні договорів або виготовлення ксерокопій додатків, ви можете звернутися до працівників служби „Теплозбут”.

 

Служба „Теплозбут”