Договори

Шановний споживач!

 

З 24.12.2019 року підприємство „Теплоенергоцентр Роганського промвузла” є виконавцем послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню, яке проживає у адміністративних межах житлового мікрорайону 759-а міста Харкова.

Підприємство гарантує здійснення послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, у кількісних та якісних показниках, у строки та на умовах передбачених договорами, які укладаються з кожним споживачем індивідуально.

Укладення договору між споживачем та виконавцем послуг е єдиною умовою не тільки отримання послуг відповідної якості, а й оплати тільки отриманого об’єму цих послуг.

Оплата послуг підприємства здійснюється за тарифами встановленими рішенням Харківської міської ради №-988 від 24.12.2019 року.

У відповідності до положень статті 12 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” щодо отримання житлово-комунальних послуг виключно на договірних засадах підприємство пропонує вам ознайомитися із формою та змістом договорів, які підготовлено на підставі типових договорів передбачених Постановами Кабінету Міністрів України № 830 від 21.08.2019 року „Про затвердження Правил надання послуг з постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії” та № 1182 від 11.12.2019 року „Про затвердження Правил надання послуги з постачання гарячої води та типових договорів про надання послуги з постачання гарячої води”.

Тексти згаданих договорів ви можете скачати, перейшовши за наступними посиланнями:

 

Дані Договори виконуються у двох примірниках і після заповнення та підписання направляються до служби „Теплозбут” підприємства за адресою:

 

61172, м. Харків, вул. Грицевця 29.

 

Заповненню підлягають:

1) на сторінці 1: прізвище, ім’я та по-батькові споживача (особи, на яку буде відкрито особовий рахунок), а на сторінці 2 у пункті „Інформація про Споживача”: вулиця, номер дому та квартири проживання споживача, а у договорі з постачання гарячої води також кількість осіб, які фактично користуються послугою;

2) на останній сторінці у Розділі „Реквізити і підписи Сторін”: із правої сторони розбірливо зазначаєте:

— своє прізвище, ім’я та по-батькові (повністю без скорочень),

— номер ідентифікаційного коду або номер картки фізичної особи – платника податків,

— дані особистого паспорта: серія, номер, ким та коли виданий,

— адресу місця фактичного проживання,

— контактний телефон,

— адресу електронну адресу (за бажанням),

— особистий підпис із прописом прізвища та ініціалів.

 

Після заповнення надрукованих вами примірників договорів ви повинні передати їх до служби „Теплозбут” підприємства для їх подальшої обробки і реєстрації, після чого вам будуть повернуті ваші примірники договорів, у спосіб, який може бути між нами оговорений додатково.

 

Для усунення розбіжностей або непорозумінь у написанні прізвищ, імен, вулиць, номерів будинків, квартир, ідентифікаційних кодів, серій та номерів паспортів заповнювати графи договору потрібно розбірливо. До договорів, також, треба додати ксерокопії посвідчення особи (паспорта), ідентифікаційного коду та технічного паспорта на квартиру.

 

Перевірити наявність ксерокопій додатків у службі „Теплозбут”

та отримати інші довідки Ви можете за телефонами:

 

756-32-33                   756-32-34

(050) 370-18-17         (050) 014-51-59

 

У випадку виникнення у вас труднощів у заповненні договорів або виготовлення ксерокопій додатків, ви можете звернутися до працівників служби „Теплозбут”.

 

Служба „Теплозбут”